องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้
เลขที่ หมู่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33140
โทร : 088-591 0922
E-Mail:[email protected]
นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โทร.087 253 4709
นายสุรันต์ อ่อนคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โทร.099 040 9673
นายแลน บุญขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โทร.066 159 2192
นายคำพร พลภักดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โทร.088 119 6967

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE