27 ก.ย. 2023 14:54:31 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 84

วันที่ 27 กันยายน 2566

              นายสุนทรศักดิ์  บุญขาว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อม นายสุพรรณ  ทองมนต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ นำพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อสม. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมทำความสะอาด (ฺBig Cleaning Day) และพัฒนาวัดบ้านแขว