ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

10 เม.ย. 2020 09:00:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.ห้วยใต้ 74