ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)

6 ม.ค. 2020 09:00:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.ห้วยใต้ 78