29 ต.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 78

วันที่ 29 กันยายน 2566

             อำเภอขุขันธ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ประชาชนตำบลห้วยใต้ ได้จัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ณ วัดบ้านแขว เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจัดงหวัดศรีสะเกษ