องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ รณรงค์การแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
9 ส.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 5
ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง ในทุกวันอังคาร เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ...
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2565
21 มิ.ย. 2022 10:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 64
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ได้จัด "โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2565" โดยมี นายชัชวาล แข่งขัน ผู้อำ...
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี และประชาชนทั่วไป
18 มิ.ย. 2022 15:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 57
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ได้จัด "โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี และประชาชนทั่วไป" ซึ่งจัดในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ โดยมี นายสุนทรศักดิ์...
โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์
2 มิ.ย. 2022 13:00:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 73
  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ จัด"โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด" เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในก...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้แก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
29 มี.ค. 2022 13:30:00 กิจกรรม อบต.ห้วยใต้ 121
นายสุนทรศักดิ์ บุญขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้แก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งที่เ...