พิพิธภัณฑ์วัดบ้านแขว
29 ก.ย. 2023 11:07:05 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.ห้วยใต้ 96
พิพิธภัณฑ์วัดบ้านแขว พิพิธภัณฑ์วัดบ้านแขว  เก็บรักษาของโบราณ มีพระประธาน พร้อมพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะขอมโบราณเก่าแก่ที่มาจากประเทศกัมพูชาอีกองค์ตั้งคู่กันและพระบรมสาริกธาตุ